HPV Tipleri

HPV tipleri kanser oluşturma özelliğine göre üç gruba ayrılır:

1.Düşük kanser riskli HPV tipleri:

HPV tip 6, 11, 42, 43, 44’ü içerir. Siğillerde (Kondilomlarda), rahim ağzında (serviksde) oluşan LSIL(Low Grade Squamous İntraepitelial Lesion=Düşük dereceli skuamöz intraepitelyal lezyon) ve düşük dereceli CIN (Cervical İntraepitelial Neoplazi) lezyonlarında bulunurlar. Kanser oluşturma riskleri çok düşüktür.

En sık görülen HPV Tip 6 ve 11 dış genital bölgede, anüs çevresinde rastlanan siğillerin (kondylomların) büyük bir kısmından (% 90’ından) sorumludur.

2. Orta derecede kanser riskli HPV tipleri:

HPV tipleri 33, 35, 51 ve 52’dir. Rahim ağzında (serviksde) rastlanan düşük ve yüksek dereceli CIN lezyonlarında, LSIL ve HSIL (High Grade Suamous İntraepitelial Neoplazi=Yüksek dereceli skuamöz intraepitalyal lezyon)da ve nadiren de invaziv karsinomada bulunurlar.

3. Yüksek kanser riskli HPV tipleri:

En yüksek oranda kanser yapma riski taşır.

Yüksek kanser riskli HPV Tipleri: HPV tip 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 68, 73, 82’den oluşur.

Rahim ağzı (serviks) kanserlerine en sık sebep olan Tip 16ve Tip 18dir. Yani yalnızca Tip 16 ve 18 tüm rahim ağzı kanserlerinin ve CIN 2, CIN3 olgularının% 70-80’inden sorumludur. CIN 1 olgularının da %25 den sorumludur.

HPV tip 16 kadınlarda rahim ağzı (serviks )kanseri yanı sıra, vulva (dış genital organ) kanserine de neden olabilmektedir.