neslihan hazar

İkili tarama testi

İkili Kombine Tarama Testi nedir?

İkili tarama testi , gebeliğin 3. ayında (11-14. haftalar arasında) ultrason ile yapılan incelemedir.

Özellikle Down sendromu ya da Mongolizm denen kromozom bozukluğu (trizomi 21) taramasının önemli bir parçasıdır. Anne rahminde sırt üstü yatan bebeğin (fetusun) ense kalınlığı (ense saydamlığı) ölçülür (resime bakınız).

Ölçülen bu ense kalınlığına, anne yaşı ve anne kanındaki beta-hCG ile PAPP-A adı verilen iki hormon değerleri eklenerek “11-14 hafta kombine tarama testi” yapılmış olur ve %80-85 oranında Down sendromu saptanmasını sağlar. Fetusun ense kalınlığı ne kadar ince ise fetus için o kadar iyi demektir; fetusta ense kalınlığı artıkça risk artar. Haftası ile de alakalı olmak kaydı ile genellikle 3 mm’den daha kalın ense şeffaflığı olan bebekler riskli olarak kabul edilir. (Sadece ense şeffaflığına bağlı olarak risk taraması yapmanın güvenilirliği % 60-70 civarındadır). İkili tarama testi n diğer tarama testlerine göre avantajı, gebeliğin daha erken bir döneminde yapılması ve anormal bir sonuç durumunda daha fazla tanısal test seçeneğinin (koryon villus örneklemesi, ammniyosentez) olmasıdır. Ayrıca anomalili bebek durumunda ise gebelik sonlandırılmasının daha erken bir dönemde yapılabilmesidir. Ayrıca testin duyarlılığı üçlü tarama testine göre daha yüksektir. Yine çoğul gebelikte güvenebileceğimiz test, ense şeffaflığı ölçülerek yapılan ikili tarama testidir.

İkili tarama testi nin en önemli dezavantajı ise, nöral tüp defektlerini saptayamamasıdır. Yani birinci trimester tarama testi yaptırılsa bile, 16-18. haftalar arasında “spina bifida taraması” yapılmasına gereksinim vardır. Bu durumda 16-18. haftalarda sadece alfa fetoprotein bakılabilir. Ya da iyi gelişmiş ultrasonlar ile açık nöral tüp defektleri %100 oranında yakalanabilmektedir.