Üçlü Tarama Testi Nedir?

Üçlü tarama testi, gebeliğin 16-20. haftaları arasında yapılır. Anne yaşına ilaveten alfa-fetoprotein (AFP), estriol (E3) ve insan koryonik gonado-tropinin (HCG) kandaki değerlerine bakılır ve ‘üçlü test’ adı verilir.

Üçlü testte ikili testten farklı olarak “Nöral Tüp Defekt Riski” de belirlenebilmektedir. Üçlü test ile Down sendromlu bebeklerin ortalama % 60-65’i saptanabilmektedir, diğer bir deyişle Down sendromlu bebeklerin yaklaşık % 35-40’ı üçlü test ile saptanamamaktadır.